Fantasternes ølklub anno 2009

Velkommen

Fantasterne byder velkommen til et glimt af vores ølunivers. Flosklerne er mange, intentionerne højere og ambitionerne jævne. Vores mission er smukt beskrevet i det vejvisende manifest, der på poetisk vis fungerer som ledestjerne på rejsen til oplysning og optankning af vidensbanken. Regalierne hæves, pøblens hatte løftes, og ved denne oase af et websted tanker vi ny energi og inspiration imellem vækkelsesmøderne.

Vi glæder os allerede til næste seance,

Brødre vær hilset!

Øl-MANIFEST

Med hedengange drukture, hvoraf ingen nyttig erfaring er draget,
som ballast, et barnesind som kompas og et næsten helligt skrift
som kort, skal en rejse gennem det ypperste af vor vide verdens
bryggekunst gennemføres.
Udgangspunktet for rejsen er en ukuelig lyst til at sanse den
vidunderlige drik, vi i dag kender som øl, i alle dens former
og udtryk. Fra den lyse hvede til den mørke porter, fra Fur til
Californien. Alle disse unikke eksempler på resultater af et
oldgammelt håndværk vil vi omfavne med dyb respekt i vor
evige søgen på lykke, om så i form af en flygtig slurk. 
Vejen vil indledningsvist blive vist af et næsten helligt skrift, hvis
pålidelighed langtfra er kendt på forhånd. Afstikkere vil i høj grad
være accepteret som en naturlig del af processen, da åbenhed
og tolerance er de egenskaber, der bør være mest iøjnefaldende
ved den sande rejsende.
Formålet med rejsen kan ej entydigt defineres, da den
sprudler af mangfoldighed, for de som forstår at omfavne
den. En forsøgsvis eksemplificering vil dog uden tvivl
omfatte begreberne: dannelse, kultivering og almen morskab.
Rejsens endelige mål er kun kendt for den enkelte, men man vil
ganske givet ikke ønske, at rejsen nogensinde vil nå en endelig
destination. Skulle den alligevel få sin ende, vil den have bidraget
betydeligt til det rejsende individs kulturelle dannelse og for altid
virke som et solidt fundament, hvorfra yderligere rejser kan foretages.