Fantasterne anno 2009

Med hedengange drukture, hvoraf ingen nyttig erfaring er draget,

som ballast, et barnesind som kompas og et næsten helligt skrift

som kort, skal en rejse gennem det ypperste af vor vide verdens

bryggekunst gennemføres.

Udgangspunktet for rejsen er en ukuelig lyst til at sanse den

vidunderlige drik, vi i dag kender som øl, i alle dens former

og udtryk. Fra den lyse hvede til den mørke porter, fra Fur til

Californien. Alle disse unikke eksempler på resultater af et

oldgammelt håndværk vil vi omfavne med dyb respekt i vor

evige søgen på lykke, om så i form af en flygtig slurk.

Vejen vil indledningsvist blive vist af et næsten helligt skrift, hvis

pålidelighed langtfra er kendt på forhånd. Afstikkere vil i høj grad

være accepteret som en naturlig del af processen, da åbenhed

og tolerance er de egenskaber, der bør være mest iøjnefaldende

ved den sande rejsende.

Formålet med rejsen kan ej entydigt defineres, da den

sprudler af mangfoldighed, for de som forstår at omfavne

den. En forsøgsvis eksemplificering vil dog uden tvivl

omfatte begreberne: dannelse, kultivering og almen morskab.

Rejsens endelige mål er kun kendt for den enkelte, men man vil

ganske givet ikke ønske, at rejsen nogensinde vil nå en endelig

destination. Skulle den alligevel få sin ende, vil den have bidraget

betydeligt til det rejsende individs kulturelle dannelse og for altid

virke som et solidt fundament, hvorfra yderligere rejser kan foretages.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes